تقویم مسابقات سال 98

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
فروردین سال 1398
22
تهران
-
1398/01/22
1398/01/22
23
تهران
-
1398/01/23
1398/01/23
اردیبهشت سال 1398
12
گرمسار
-
1398/02/12
1398/02/12
13
گرمسار
-
1398/02/13
1398/02/13
خرداد سال 1398
30
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/30
1398/03/30
30
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/30
1398/03/30
31
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/31
1398/03/31
31
اصفهان - مرحله 1
-
1398/03/31
1398/03/31
تیر سال 1398
مرداد سال 1398
10
اصفهان - مرحله 1
-
1398/05/10
1398/05/11
10
فارس - مرحله 1
-
1398/05/10
1398/05/11
24
کرمان/زنجان(تعویق) - مرحله 2
-
1398/05/24
1398/05/24
25
کرمان/زنجان (تعویق)- مرحله 2
-
1398/05/25
1398/05/25
شهریور سال 1398
07
کرمان / شاهرود
-
1398/06/07
1398/06/08
07
کرمان / شاهرود
-
1398/06/07
1398/06/08
29
مرحله 2
-
1398/06/29
1398/06/29
29
مرحله 2
-
1398/06/29
1398/06/29
مهر سال 1398
04
گرمسار - مرحله 2
-
1398/07/04
1398/07/05
04
گرمسار - مرحله 2
-
1398/07/04
1398/07/05
آبان سال 1398
آذر سال 1398
08
اصفهان/خراسان رضوی/همدان - مرحله 3
-
1398/09/08
1398/09/08
08
اصفهان/خراسان رضوی/همدان - مرحله 3
-
1398/09/08
1398/09/08
28
تهران - مرحله 3
-
1398/09/28
1398/09/29
28
تهران - مرحله 3
-
1398/09/28
1398/09/29
28
اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 1
-
1398/09/28
1398/09/28
29
اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 1
-
1398/09/29
1398/09/29
دی سال 1398
19
مرحله 3
-
1398/10/19
1398/10/19
20
مرحله 3
-
1398/10/20
1398/10/20
بهمن سال 1398
03
گرمسار/اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 2
-
1398/11/03
1398/11/03
04
گرمسار/اصفهان/خراسان رضوی-مرحله 2
-
1398/11/04
1398/11/04
18
اصفهان / خراسان رضوی - مرحله 4
-
1398/11/18
1398/11/18
18
اصفهان / خراسان رضوی - مرحله 4
-
1398/11/18
1398/11/18
اسفند سال 1398
08
تهران - پلی آف
-
1398/12/08
1398/12/08
08
تهران - پلی آف
-
1398/12/08
1398/12/08

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : مرحله 2
تاریخ : 1398/06/29

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر