تقویم مسابقات فصل 96-95

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
اردیبهشت سال 1395
31
مرحله اول - سمنان
-
1395/02/31
1395/02/31
خرداد سال 1395
01
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/01
1395/03/01
02
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/02
1395/03/02
06
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/06
1395/03/06
07
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/07
1395/03/07
تیر سال 1395
24
مرحله دوم - یاسوج
-
1395/04/24
1395/04/24
25
مرحله دوم - یاسوج
-
1395/04/25
1395/04/25
31
مرحله دوم - شیراز
-
1395/04/31
1395/04/31
مرداد سال 1395
01
مرحله دوم - شیراز
-
1395/05/01
1395/05/01
15
مرحله دوم - تبریز
-
1395/05/15
1395/05/15
شهریور سال 1395
مهر سال 1395
08
شیراز
1395/07/08
1395/07/08
09
شیراز
1395/07/09
1395/07/09
آبان سال 1395
07
مرحله سوم - البرز
-
1395/08/07
1395/08/07
13
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/13
1395/08/13
14
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/14
1395/08/14
20
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/20
1395/08/20
21
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/21
1395/08/21
آذر سال 1395
18
تیمی و انفرادی - سمنان
-
1395/09/18
1395/09/19
دی سال 1395
02
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/02
1395/10/02
03
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/03
1395/10/03
09
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/09
1395/10/09
10
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/10
1395/10/10
30
تیمی و انفرادی - شاهرود
-
1395/10/30
1395/11/01
بهمن سال 1395
01
مرحله چهارم - سمنان
-
1395/11/01
1395/11/01
اسفند سال 1395
بهمن سال 1396

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : مرحله 2
تاریخ : 1398/06/29

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر