تقویم مسابقات فصل 96-95

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
اردیبهشت سال 1395
31
مرحله اول - سمنان
-
1395/02/31
1395/02/31
خرداد سال 1395
01
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/01
1395/03/01
02
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/02
1395/03/02
06
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/06
1395/03/06
07
مرحله اول - اصفهان
-
1395/03/07
1395/03/07
تیر سال 1395
24
مرحله دوم - یاسوج
-
1395/04/24
1395/04/24
25
مرحله دوم - یاسوج
-
1395/04/25
1395/04/25
31
مرحله دوم - شیراز
-
1395/04/31
1395/04/31
مرداد سال 1395
01
مرحله دوم - شیراز
-
1395/05/01
1395/05/01
15
مرحله دوم - تبریز
-
1395/05/15
1395/05/15
شهریور سال 1395
مهر سال 1395
08
شیراز
1395/07/08
1395/07/08
09
شیراز
1395/07/09
1395/07/09
آبان سال 1395
07
مرحله سوم - البرز
-
1395/08/07
1395/08/07
13
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/13
1395/08/13
14
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/14
1395/08/14
20
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/20
1395/08/20
21
مرحله سوم - گیلان
-
1395/08/21
1395/08/21
آذر سال 1395
18
تیمی و انفرادی - سمنان
-
1395/09/18
1395/09/19
دی سال 1395
02
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/02
1395/10/02
03
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/03
1395/10/03
09
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/09
1395/10/09
10
مرحله چهارم - البرز
-
1395/10/10
1395/10/10
30
تیمی و انفرادی - شاهرود
-
1395/10/30
1395/11/01
بهمن سال 1395
01
مرحله چهارم - سمنان
-
1395/11/01
1395/11/01
اسفند سال 1395
بهمن سال 1396

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ استانی زیرگروه لیگ برتر - بانوان - 98

محل مسابقه : مرحله 1
تاریخ : 1398/04/06

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر