تقویم مسابقات فصل 96-97

روز
عنوان
محل مسابقه
توضیحات
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ثبت نام
خرداد سال 1396
04
مرحله اول - تهران
-
1396/03/04
1396/03/04
05
مرحله اول - تهران
-
1396/03/05
1396/03/05
تیر سال 1396
15
مرحله اول - سمنان
-
1396/04/15
1396/04/15
16
مرحله اول - سمنان
-
1396/04/16
1396/04/16
مرداد سال 1396
05
مرحله دوم - البرز
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - کرمان
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - شاهرود
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - کرمانشاه
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - اردبیل
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - اراک
-
1396/05/05
1396/05/05
05
مرحله اول - تهران
-
1396/05/05
1396/05/05
06
مرحله دوم - البرز
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - کرمان
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - شاهرود
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - کرمانشاه
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - اردبیل
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - اراک
-
1396/05/06
1396/05/06
06
مرحله اول - تهران
-
1396/05/06
1396/05/06
19
شیراز-بانوان
-
1396/05/19
1396/05/19
19
شیراز-دختران
-
1396/05/19
1396/05/20
20
شیراز-آقایان
-
1396/05/20
1396/05/20
20
شیراز-پسران
-
1396/05/20
1396/05/20
شهریور سال 1396
مهر سال 1396
20
مرحله سوم - تهران
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - یاسوج
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - سمنان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - الیگودرز
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - مریوان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - اصفهان
-
1396/07/20
1396/07/20
20
مرحله دوم - البرز
-
1396/07/20
1396/07/20
21
مرحله سوم - تهران
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - یاسوج
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - سمنان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - الیگودرز
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - مریوان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - اصفهان
-
1396/07/21
1396/07/21
21
مرحله دوم - البرز
-
1396/07/21
1396/07/21
آبان سال 1396
11
مرحله دوم
-
1396/08/11
1396/08/11
12
مرحله دوم
-
1396/08/12
1396/08/12
آذر سال 1396
09
مرحله چهارم
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - بوشهر
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - طبس
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - ایلام
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - تبریز
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - یزد
-
1396/09/09
1396/09/09
09
مرحله سوم - قزوین
-
1396/09/09
1396/09/09
10
مرحله چهارم -
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - بوشهر
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - طبس
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - ایلام
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - تبریز
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - یزد
-
1396/09/10
1396/09/10
10
مرحله سوم - قزوین
-
1396/09/10
1396/09/10
بهمن سال 1396
05
تهران
-
1396/11/05
1396/11/05
06
تهران
-
1396/11/06
1396/11/06

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

هیچ مسابقه ای در آینده برگزار نمی شود.

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر