اطـلاعیـه شمـاره 8_قابل توجه واجدین شرایط برای حضور در لیگ برتر بانـوان و آقایـان


تاریخ انتشار : 11 ارد 1397 ساعت 14:12
در پی رقابت های انجام یافته در سال 96 و تعیین ورزشکاران برتر برای حضو ردر مسابقات لیگ برتر در دو گروه بانوان و آقایان در سال 96 ، متأسفانه گروهی از واجدین شرایط به دلایل شخصی از حضور در این رقابت ها انصراف حاصل نمودند.
مراتب در کمیته فنی انجمن دارت کشور جهت جایگزینی نفرات بعدی بر اساس آییین نامه مسابقات مطرح و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1-  نفرات جایگزین بر پایه آیین نامه مصوب از رقابت های رنکینگ مناطق انتخاب و جایگزین می گردند.
2- انصراف دهندگان صرفاً در سال 97 مجوز حضور در رقابت های رنکینگ مناطق را خواهند داشت و از سال 1398 حضور انصراف دهندگان از لیگ های برتر در مسابقات رنکینگ مناطق مقدور نخواهد بود.
3- آن گروه از انصراف دهندگان که در سال جاری اقدام به ثبت نام و حضور در مسابقات لیگ مناطق خواهند نمود؛ در صورتی که مجوز حضور در play off  را کسب نمایند به اردوهای تیم های ملی دعوت نخواهند شد و نفرات بعدی جایگزین آنان می گردند.
 
                                                                           " انجمن دارت کشور "

دیدگاه جدیدی بگذارید

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر