اطلاعیه شماره 35-مرحله اول رنکینگ مناطق شش گانه | انجمن دارت جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه شماره 35-مرحله اول رنکینگ مناطق شش گانه


تاریخ انتشار : 10 مرد 1396 ساعت 15:14
در پی مفاد مندرج در تقویم ورزشی سال 96  ، اولین دوره رقابت های رنکینگ آزاد کشور در مناطق 6 گانه پیش بینی شده در تقویم ورزشی ، در روز های پنجشنبه و جمعه 5 و 6 /  5 / 96 انجام گردید. ضمن اظهار قدردانی و امتنان از کلیه شرکت کنندگان و همچنین مسئولین برگزاری استان های میزبان نتایج حاصله به شرح زیر اعلام می گردد.
* منطقه جنوب شرق
میزبان :  استان کرمان –  شهرستان کرمان –  تعداد شرکت کنندگان  29  نفر
الف–  بانوان 9 نفر  
                                                      ب- آقایان 20 نفر
مقام اول :  شایسته رضوانی        40   امتیاز                         مقام اول :  داریوش خورشیدی          50   امتیاز
مقام دوم :  ملیحه زمانی راد         30  امتیاز                         مقام دوم :  ایلیا خوشنودی               40   امتیاز
مقام سوم :  محبوبه مددی          20   امتیاز                         مقام سوم :  محمدرضا زمانی راد       30   امتیاز
مقام سوم : فاطمه کاظمی          20  امتیاز                          مقام سوم :  جمال فرحانی              30   امتیاز
 
* منطقه شمال شرق
میزبان : استان سمنان – شهرستان شاهرود – تعداد شرکت کنندگان 30 نفر
الف- بانوان  12  نفر                                                      ب- آقایان  18  نفر

مقام اول :   عسل عوض زاده    40  امتیاز                          مقام اول :  سید جعفر سیدی زاده       50  امتیاز
مقام دوم :  نیلوفر عوض زاده     30  امتیاز                          مقام دوم :  حسین شوشتری            40   امتیاز
مقام سوم:   شیما کیانوش      20  امتیاز                          مقام سوم    محمدرضا عوض زاده        30   امتیاز
مقام سوم:  اشرف مرادی        20  امتیاز                          مقام سوم :  حسین صفا مهدوی        30   امتیاز
 
* منطقه مرکزی الف
میزبان:  استان مرکزی –  شهرستان اراک –  تعداد شرکت کنندگان 19  نفر
الف- بانوان 2 نفر               
                                              ب- آقایان 17 نفر
مقام اول :  نیایش کری وند   40   امتیاز                                  مقام اول :   محمد تقی معطی     50    امتیاز
                                                                                     مقام دوم :   محمود هارونی         40    امتیاز
                                                                                     مقام سوم :   باقر مظفری            30    امتیاز
                                                                                     مقام سوم:   محمد کلهر              30    امتیاز
* منطقه جنوب غرب
میزبان :  استان کرمانشاه –  شهرستان کرمانشاه –  تعداد شرکت کنندگان 57 نفر
 
الف- بانوان 25 نفر                                                          ب- آقایان 32 نفر

مقام اول :   سارا خدادادی         50   امتیاز                         مقام اول :   فاضل حیات              50   امتیاز
مقام دوم :   مهسا سرلک         40   امتیاز                         مقام دوم :   عباس نبی زاده        40   امتیاز
مقام سوم:   زینب سپید بن       30    امتیاز                        مقام سوم :   غلامرضا جمالی      30  امتیاز
مقام سوم :   مهناز نوروزی        30    امتیاز                        مقام سوم :  جمشید محمدی      30   امتیاز
 
* منطقه شمال غرب
میزبان :  استان اردبیل –  شهرستان اردبیل –  تعداد شرکت کنندگان 71 نفر
 
الف –  بانوان 18 نفر                                                          ب- آقایان 53 نفر

مقام اول :  افسانه صفری تملی          50   امتیاز                   مقام اول :   بیت اله کریمی             60   امتیاز
مقام دوم :  معصومه احتشامی           40   امتیاز                    مقام دوم:   سید حسین پیشوایی   50   امتیاز
مقام سوم :  زهرا حقی پس ویشه      30   امتیاز                    مقام سوم :  سید جلیل موسوی     40   امتیاز
مقام سوم :  رویا محمودی                 30    امتیاز                   مقام سوم:   مصطفی شیردل         40   امتیاز
  
* منطقه مرکزی ب
میزبان :  استان تهران –  شهرستان تهران –  تعدا شرکت کنندگان 62 نفر
 
الف – بانوان 13 نفر                                                       ب- آقایان  49 نفر

مقام اول :  طاهره یداله زاده         40  امتیاز                        مقام اول :   امیر علی میرزایی           60   امتیاز
مقام دوم :  سارا پیرمحمدی         30  امتیاز                        مقام دوم : جلال مروتی                    50   امتیاز
مقام سوم :  سارا قلعه نویی        20  امتیاز                       مقام سوم :  محمد مهدی سلطانی     40   امتیاز
مقام سوم :  صبا پیر محمدی        20   امتیاز                      مقام سوم :   جلال مظفری                40   امتیاز
  
  
                                                                                                           کمیته مسابقات
                                                                                                               انجمن دارت کشور

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

مسابقه بعدی

مسابقات قهرمانی کشور جوانان - دختر

محل مسابقه : گلستان
تاریخ : 1397/06/15

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر