اطلاعیه شماره 35-مرحله اول رنکینگ مناطق شش گانه


تاریخ انتشار : 10 مرد 1396 ساعت 15:14
در پی مفاد مندرج در تقویم ورزشی سال 96  ، اولین دوره رقابت های رنکینگ آزاد کشور در مناطق 6 گانه پیش بینی شده در تقویم ورزشی ، در روز های پنجشنبه و جمعه 5 و 6 /  5 / 96 انجام گردید. ضمن اظهار قدردانی و امتنان از کلیه شرکت کنندگان و همچنین مسئولین برگزاری استان های میزبان نتایج حاصله به شرح زیر اعلام می گردد.
* منطقه جنوب شرق
میزبان :  استان کرمان –  شهرستان کرمان –  تعداد شرکت کنندگان  29  نفر
الف–  بانوان 9 نفر  
                                                      ب- آقایان 20 نفر
مقام اول :  شایسته رضوانی        40   امتیاز                         مقام اول :  داریوش خورشیدی          50   امتیاز
مقام دوم :  ملیحه زمانی راد         30  امتیاز                         مقام دوم :  ایلیا خوشنودی               40   امتیاز
مقام سوم :  محبوبه مددی          20   امتیاز                         مقام سوم :  محمدرضا زمانی راد       30   امتیاز
مقام سوم : فاطمه کاظمی          20  امتیاز                          مقام سوم :  جمال فرحانی              30   امتیاز
 
* منطقه شمال شرق
میزبان : استان سمنان – شهرستان شاهرود – تعداد شرکت کنندگان 30 نفر
الف- بانوان  12  نفر                                                      ب- آقایان  18  نفر

مقام اول :   عسل عوض زاده    40  امتیاز                          مقام اول :  سید جعفر سیدی زاده       50  امتیاز
مقام دوم :  نیلوفر عوض زاده     30  امتیاز                          مقام دوم :  حسین شوشتری            40   امتیاز
مقام سوم:   شیما کیانوش      20  امتیاز                          مقام سوم    محمدرضا عوض زاده        30   امتیاز
مقام سوم:  اشرف مرادی        20  امتیاز                          مقام سوم :  حسین صفا مهدوی        30   امتیاز
 
* منطقه مرکزی الف
میزبان:  استان مرکزی –  شهرستان اراک –  تعداد شرکت کنندگان 19  نفر
الف- بانوان 2 نفر               
                                              ب- آقایان 17 نفر
مقام اول :  نیایش کری وند   40   امتیاز                                  مقام اول :   محمد تقی معطی     50    امتیاز
                                                                                     مقام دوم :   محمود هارونی         40    امتیاز
                                                                                     مقام سوم :   باقر مظفری            30    امتیاز
                                                                                     مقام سوم:   محمد کلهر              30    امتیاز
* منطقه جنوب غرب
میزبان :  استان کرمانشاه –  شهرستان کرمانشاه –  تعداد شرکت کنندگان 57 نفر
 
الف- بانوان 25 نفر                                                          ب- آقایان 32 نفر

مقام اول :   سارا خدادادی         50   امتیاز                         مقام اول :   فاضل حیات              50   امتیاز
مقام دوم :   مهسا سرلک         40   امتیاز                         مقام دوم :   عباس نبی زاده        40   امتیاز
مقام سوم:   زینب سپید بن       30    امتیاز                        مقام سوم :   غلامرضا جمالی      30  امتیاز
مقام سوم :   مهناز نوروزی        30    امتیاز                        مقام سوم :  جمشید محمدی      30   امتیاز
 
* منطقه شمال غرب
میزبان :  استان اردبیل –  شهرستان اردبیل –  تعداد شرکت کنندگان 71 نفر
 
الف –  بانوان 18 نفر                                                          ب- آقایان 53 نفر

مقام اول :  افسانه صفری تملی          50   امتیاز                   مقام اول :   بیت اله کریمی             60   امتیاز
مقام دوم :  معصومه احتشامی           40   امتیاز                    مقام دوم:   سید حسین پیشوایی   50   امتیاز
مقام سوم :  زهرا حقی پس ویشه      30   امتیاز                    مقام سوم :  سید جلیل موسوی     40   امتیاز
مقام سوم :  رویا محمودی                 30    امتیاز                   مقام سوم:   مصطفی شیردل         40   امتیاز
  
* منطقه مرکزی ب
میزبان :  استان تهران –  شهرستان تهران –  تعدا شرکت کنندگان 62 نفر
 
الف – بانوان 13 نفر                                                       ب- آقایان  49 نفر

مقام اول :  طاهره یداله زاده         40  امتیاز                        مقام اول :   امیر علی میرزایی           60   امتیاز
مقام دوم :  سارا پیرمحمدی         30  امتیاز                        مقام دوم : جلال مروتی                    50   امتیاز
مقام سوم :  سارا قلعه نویی        20  امتیاز                       مقام سوم :  محمد مهدی سلطانی     40   امتیاز
مقام سوم :  صبا پیر محمدی        20   امتیاز                      مقام سوم :   جلال مظفری                40   امتیاز
  
  
                                                                                                           کمیته مسابقات
                                                                                                               انجمن دارت کشور

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

مسابقه بعدی

پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور آقایان

محل مسابقه : خوزستان
تاریخ : 1397/09/01

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر