اطلاعیه شماره 5


تاریخ انتشار : 11 خرد 1398 ساعت 16:17
بر اساس تقویم ورزشی سال 98 ، نهمین دوره رقابت های لیگ برتر دارت کشور با شرایط زیر برگزار می گردد.
  1. ثبت نام حداکثر  تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 20/03/98 مقدور خواهد بود و پس از این تاریخ در صورت انصراف یا عدم ثبت نام ، نسبت به جایگزین نمودن واجدین شرایط در جدول لیگ برتر اقدام خواهد شد.
  2. هریک از واجدین شرایط در صورت ثبت نام و یا انصراف می بایست مراتب را کتباً به این انجمن اعلام نماید
  3. پیرو بند  2 و 3 اطلاعیه شماره 8 مورخ 03/02/97 ، آن دسته از واجدین شرایط که اقدام به انصراف می نمایند ضمن اینکه در مسابقات رنکینگ استانی نمی توانند شرکت نمایند ، در صورت کسب مجوز حضور در اردوهای تیم های ملی ، از حضور آن ها جلوگیری بعمل خواهد آمد .
  4. هزینه ثبت نام در گروه آقایان 5،000،000 ریال و در گروه بانوان 4،000،000 ریال تعیین گردیده ، ضمن آنکه کلیه داوطلبین موظف به پرداخت هزینه عضویت سالانه خود از طریق سایت انجمن خواهند بودکه مبلغ پیش بینی شده برای عضویت سالانه 400،000 ریال می باشد
آیین نامه لیگ برتر به پیوست ایفاد می گردد.
 
 
                                                                                                                                             انجمن دارت کشور
 

دیدگاه جدیدی بگذارید

قبل از ثبت نام جدید، حتما لیست اعضای انجمن

دارت را از اینجا مشاهده بفرمایید

 

پرداخت حق عضویت سالانه

مسابقه بعدی

رنکینگ جوانان - پسران- 98

محل مسابقه : اصفهان - مرحله 1
تاریخ : 1398/03/30

جدول لیگ ها

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری بانوان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر

نفرات برتر در مسابقات آزاد کشوری آقایان 97

رتبه
بازیکن
امتیاز
بیشتر